Palvelut ja referenssitoimeksiannot

Suurin osa toimeksiannoistamme annetaan lääninhallituksen yhteydessä, joka tekee päätöksiä arkeologisista tutkimuksista, esitutkimuksista tai selvityksistä sen perusteella, että työyritys, kuten johdotus-, työmaa-, talo- tai tienrakennus vaatii luvan Kulttuuriympäristölaki. Mutta tarjoamme erilaisia palveluita myös muille viranomaisille, yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka eivät tarvitse lääninhallituksen lupaa. Tuotamme pyynnöstä erilaisia tietopohjaa, ympäristövaikutusten arviointeja ja kulttuuriympäristöarviointeja suunnitelluille työyrityksille tai yhteisörakennusprojekteille. Teemme myös inventoinnit ja ns. selvitykset vaihe 1, joka sisältää yleensä maisema-analyysejä, kartta- ja arkistotutkimuksia ja/tai inventaario- tai paikkatarkastusta. Sellaisen selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa, jos on olemassa tuntemattomia tai tiedossa olevia muinaismuistomerkkejä, joihin yritys voi vaikuttaa ja jotka siten edellyttävät lääninhallituksen lupaa.

Paras paikallaan

Useat arkeologimme voivat tarjota erikoisosaamista eri osa-alueilta, mukaan lukien litiittinen analyysi, tuulivoimalaitosten maisema- ja ympäristövaikutusten arvioinnit, digitaalinen dokumentointi 3D-skannauksella, mediointi sekä kestävä kaupunkikehitys ja suunnittelu kulttuuriympäristön resursseina.

Osana Kalmarin lääninmuseota meillä on toimeksianto osaamisen rakentamiseen toimintamaissamme, joten voimme tarjota useita tähän liittyviä palveluita. Pyynnöstä otamme vastaan toimeksiantoja kuten muinaismuistomerkkien ja kulttuurihistoriallisten ympäristöjen opasteet, tiedon ja populaaritieteellisten kirjoitusten ja kirjojen tuottaminen, opastettuja kierroksia ja kierroksia kulttuurihistoriallisiin kohteisiin ja ympäristöihin, digitaalisia oppaita (ns. Story maps) tiettyihin paikkoihin ja ympäristöt. Teemme myös opintopiirejä ja arkeologian tilauskoulutusta.