15 miljoonan pääomasijoitus Kalmarin läänin museosäätiöön

Kalmarin maakuntamuseon taloudelliset perustajat Kalmarin maakunta ja Kalmarin kunta ovat päättäneet ehdottomasta pääomasijoituksesta Kalmarin maakuntamuseosäätiölle kumpikin 7,5 milj. kruunua, yhteensä 15 milj. kruunua. Rahat käytetään museon viimeisten esinekokoelmien siirtämiseen entisen Volvon tehtaan Bilenin korttelin kokoelmavarastoon ja oman pääoman vahvistamiseen. Kohteiden siirto tuo käyttöön noin 1 000 neliömetrin koko pohjaratkaisun. 

Kalmarin maakuntamuseo jätti marraskuussa pääomalisäyspyynnön säätiön Kalmarin maakuntamuseon taloudellisille perustajille. Taustalla oli, että Ångkvarsen museokokoelmia ei ole nykyaikana tarkasteltu ja tarve puhdistamiselle, konservoinnille ja järjestelylle sekä museon pääkaupungin vahvistamiselle on suuri. Tutkimus kattoi kaksi aluetta: 

  • 12 miljoonaa museon kokoelmien muuttoon Ångkvarselta
  • 3 miljoonaa oman pääoman rahastoon 

Pääomasijoitus mahdollistaa esinekokoelmien ja uusien julkisten tilojen siirtämisen ja kehittämisen

Noin 10 vuoden ajan on ollut käynnissä laaja hanke ulkoisten varastojen tyhjentämiseksi ja museon kokoelmien siirtämiseksi nykyaikaisiin tiloihin. Seuraava iso vaihe on kokoelmien siirtäminen ja järjestäminen 5. kerroksessa sijaitsevassa Ångkvarsessa, joka sisältää suuria esinekokoelmia. Pääoman lisäys mahdollistaa nyt nykyaikaisten museostandardien mukaisen kokoelmahallinnan ja alueiden vapauttamisen Ångkvarnenissa laajennettuun julkiseen toimintaan. Ångkvarsen kokoelmat on siirrettävä samaan varastoon, jossa muut kokoelmat sijaitsevat. Kokoelmat on asetettava saataville sekä näyttelyissä että erilaisissa digitaalisissa kanavissa sekä museolain mukaista tutkimusta varten. Hankkeen arvioidaan kestävän noin 5 vuotta vuodesta 2023 alkaen. Kalmarin maakuntamuseon esinekokoelmat kattavat noin miljoona esinettä. 

- Muutto ei ainoastaan suojaa esineitä paremmin tuleville sukupolville, vaan antaa museolle mahdollisuuden kehittyä vahvemmaksi pitkällä aikavälillä. Tarjoamalla käyttöön kokonaan uuden lattian, vierailijat voivat kokea myös uusia jännittäviä kokemuksia. Museo haluaa tulevaisuudessa vapautuville alueille uuden kulttuurihistoriallisen näyttelyn Kalmarin maakunnasta, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Jonas Hellberg. 

Kalmarin maakuntamuseon omasta pääomasta suuri osa koostuu sidotuista varoista, joista suurin osa kuuluu Kronan-hankkeeseen ja tutkimuksiin. Uusien kirjanpitosääntöjen myötä sidottujen varojen käyttö johtaa alijäämään ja vaikuttaa negatiivisesti tulokseen tulevina vuosina. Tämän seurauksena säätiön omaa pääomaa on vahvistettava 3 miljoonalla kruunulla. 

- Pääomalisäykset mahdollistavat suuriin haasteisiin vastaamisen, joita meillä on hoitaa, hallita ja tuoda kokoelmia tulevien sukupolvien käyttöön. Se on yksi museon tärkeimmistä ja perustehtävistä. Se antaa meille myös taloudellista vakautta, joten voimme keskittyä jatkamaan liiketoimintamme kehittämistä, sanoo Kalmarin maakuntamuseon museojohtaja Örjan Molander.

Perustajien päätös sisältää myös käskyn Stiftelsen Kalmar läns -museon hallitukselle ja johdolle vahvistaa omaa pääomaa 3 miljoonalla kruunulla neljän vuoden aikana positiivisten tulosten kautta. 

Yhteyshenkilöt

Örjan Molander
Museonjohtaja Kalmarin maakuntamuseo
Sähköposti: orjan.molander@kalmarlansmuseum.se
Puhelin: 0480-45 13 05

Jonas Hellberg
Kalmarin maakuntamuseosäätiön puheenjohtaja
070-670 05 72

Kalmarin maakuntamuseon kokoelmat

Kalmarin maakuntamuseon kokoelmissa on arvokasta materiaalia, joka kuuluu meille kaikille Kalmarin läänissä asuville. Teemme museon digitaalisen museon, näyttelyiden, luentojen sekä tutkijoiden ja koulujen kanssa töitä sen eteen, että kokoelmamme ja tietomme Kalmarin läänin yhteisestä kulttuuriperinnöstä ovat mahdollisimman saavutettavissa sekä nykyisten että tulevien sukupolvien ulottuville.

Kalmarin maakuntamuseon kokoelmat koostuvat esineistä läänin eri ympäristöistä ja toiminnasta eri aikoina. Mutta siellä on myös laaja kokoelma valokuvia, arkistoasiakirjoja, henkilökohtaisia arkistoja ja paljon muuta. Kokoelmissa on noin miljoona esinettä, jotka tarjoavat mahdollisuuden tarinoihin, faktoihin, tietoihin ja kokemuksiin ihmisten elämästä, olosuhteista, yhteiskunnista, kokemuksista eri näkökulmista. Esineet vaihtelevat vanhemmasta kivikaudesta nykyaikaan. Näyttelyiden, luentojen ja muun toiminnan kautta museo tuo esille esineitä niin museossa kuin digitaalisestikin. Osa museon kokoelmista on nähtävissä digitaalisesti tietokantojemme kautta ja julkaisemme jatkuvasti lisää. Päällä Digimuseo (uusi ikkuna) Voit itse selata, etsiä ja tarkastella noin 90 000 kohdetta sekä esinekokoelmista että kuva-arkistoista. 

Kalmarin maakuntamuseon kokoelmayksikkö työskentelee museon kirjaston, arkistojen, kokoelmien, valokuva- ja digitointitoiminnan kanssa. Yksikkö vastaa sekä fyysisestä että digitaalisesta arkistosta sekä museon asiakirja-, valokuva- ja päiväkirjahallinnosta. Yksikkö työllistää 14 henkilöä.