Hallintoasiakirjat ja vuosikertomukset

Strategia-asiakirja

Strategiasuunnitelma on museon suunnitelma Kalmarin maakuntamuseon näkemykseen seuraavan neljän vuoden aikana. Tämän suunnitelman perusteella liiketoimintaa suunnitellaan ja johdetaan toimikauden aikana. Strategiasuunnitelman tueksi museonjohtaja laatii yhdessä johtoryhmän ja työntekijöiden kanssa liiketoimintasuunnitelman toimintasuunnitelmalla ja budjetilla, josta näet, mitä museo suunnittelee vuoden aikana strategiasuunnitelman toteuttamiseksi.

Strategiset prioriteetit

Kaudeksi 2019–2022 Kalmarin maakuntamuseo on päättänyt kolmesta erikoistumisalasta. Jokainen suuntatavoite sisältää sitten erilaisia selvennyksiä, jotka auttavat meitä työskentelemään siihen suuntaan.

  • Kulttuuriperintölaitos ajallaan
  • Houkutteleva maakuntamuseo
  • Paras paikan päällä - Kalmarin läänissä

Kalmarin maakuntamuseon strategiasuunnitelma 2019-2022

Liiketoimintasuunnitelma

Kalmarin maakuntamuseon toimintasuunnitelma siihen liittyvällä budjetilla on vuotuinen ohjausdokumentti, jolla pyritään saavuttamaan strategialle 2023–2024 vahvistetut strategiset tavoitteet. Tavoitteet ovat meille tärkeitä tavoitteita olla houkutteleva työnantaja, toimittaja ja yhteistyökumppani.

Toimintatavoitteet vuodelle 2023 ovat n

  • kehittää vahvaa luottamusta maakuntamuseon toimintaan
  • vahvistaa kävijöiden kokemusta maakuntamuseosta
  • virtaviivaistaa ja modernisoida museon tiloja
  • tehdä näkyväksi kulttuuriperintöä ja toimintaa koko läänissä.

Liiketoimintasuunnitelma Kalmarin maakuntamuseolle 2023

Vuosikertomukset vuosikertomuksen kanssa

Täältä voit ladata ja osallistua Kalmarin maakuntamuseon uusimpiin toimintaraportteihin. Vuosikertomuksessa teemme yhteenvedon siitä, miten museon toiminta ja talous on mennyt kuluneen vuoden aikana.

Kalmarin maakuntamuseon vuosikertomus 2022 (pdf)

Kalmarin maakuntamuseon vuosikertomus ja vuosikertomus 2021 (pdf)

Kalmarin maakuntamuseon vuosikertomus ja vuosikertomus 2020 (pdf)

Kalmarin maakuntamuseon vuosikertomus ja vuosikertomus 2019 (pdf)

Kalmarin maakuntamuseon vuosikertomus ja vuosikertomus 2018 (pdf)

Kalmarin maakuntamuseon vuosikertomus ja vuosikertomus 2017 (pdf)

Vanhemmat vuosikertomukset

Vuosikertomukset vuoteen 2016 asti ovat museon arkistossa. Jos haluat osallistua aikaisempiin vuosikertomuksiin, ota yhteyttä vastaanottoon puh. 0480-45 13 00.