Saatavuusilmoitus

Tämän sivuston takana on Kalmarin maakuntamuseo. Haluamme, että mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää verkkosivustoa. Tässä asiakirjassa kuvataan, kuinka kalmarlansmuseum.se noudattaa digitaalisten julkisten palvelujen esteettömyyttä koskevaa lakia, tunnetut esteettömyysongelmat ja kuinka voit ilmoittaa puutteista meille, jotta voimme korjata ne.

Kuinka helposti saatavilla oleva verkkosivusto on?

Olemme tietoisia siitä, että verkkosivuston osat eivät ole täysin käytettävissä. Katso lisätietoja alla olevasta Ei saatavilla olevasta sisällöstä -osiosta.

Mitä voit tehdä, jos et voi käyttää verkkosivuston osia?

Jos tarvitset osoitteesta www.kalmarlansmuseum.se sisältöä, joka ei ole saatavillasi, mutta joka on vapautettu lain soveltamisalasta alla kuvatulla tavalla, voit ilmoittaa siitä meille puhelimitse tai sähköpostitse. Vastausaika on yleensä pari päivää.

Puhelin: 0480-45 13 00
Sähköposti: kommunikation@kalmarlansmuseum.se

Ilmoita verkkosivujen saavutettavuuden puutteista

Pyrimme jatkuvasti parantamaan sivuston saavutettavuutta. Jos huomaat ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, tai jos uskot, että emme noudata lakia, ilmoita meille, jotta tiedämme ongelman olemassaolon.

Puhelin: 0480-45 13 00
Sähköposti: kommunikation@kalmarlansmuseum.se

Valvonta

Digitaalinen hallintoviranomainen (DIGG) valvoo digitaalisten julkisten palvelujen esteettömyyslakia. Jos et ole tyytyväinen siihen, miten käsittelemme huomautuksesi verkkoon pääsyn puutteesta tai pyyntösi tarjota sisältöä saataville, voit ilmoittaa siitä Tanskan digitaalisen hallinnan virastolle.

Ilmoita saavutettavuuden puutteesta Ruotsin digitaalisen hallinnan virastolle (uusi ikkuna)

Tietoa sivuston saavutettavuuden puutteista

Tämä sivusto on osittain digitaalisen julkisen palvelun esteettömyyslain mukainen alla kuvattujen puutteiden vuoksi.

Videotallenteet

Sivuston www.kalmarlansmuseum.se videotallenteet, jotka on julkaistu ennen (päivämäärä) puuttuvat kirjallisesta versiosta, eli transkriptiosta ja tekstikirjoituksista, eivätkä siksi ole saatavilla käyttäjille, jotka eivät voi osallistua videotallenteisiin.

Visuaalinen tulkinta puuttuu

Sivustolla smtm.se julkaistuista videotallenteista puuttuu visuaalinen tulkinta.

Toimenpide: Kalmarin lääninmuseo vetoaa 12 §:n mukaiseen kohtuuttoman raskaaseen säätöön. Lue lisää kohdasta Kohtuuttoman raskas säätö.

Sekalaista

  • Joistakin otsikoista puuttuu oikea hierarkkinen järjestys.
  • Useista linkeistä, painikkeista, kuvakkeista ja kuvista puuttuu tekstivaihtoehtoja.

Kohtuuttoman raskas majoitus

Kalmarin maakuntamuseo vetoaa poikkeuksiin digitaalisten julkisten palvelujen esteettömyydestä annetun lain 12 §:n mukaisesta kohtuuttoman raskaasta mukauttamisesta alla olevalle sisällölle.

  • Videotallenteiden visuaalinen tulkinta. Rajallisten taloudellisten ja henkilöresurssien vuoksi Kalmarin lääninmuseolla ei ole mahdollisuutta visuaalisesti tulkita verkkosivuilla ja sosiaalisissa kanavissa julkaistuja elokuvia.

Sitten testaamme verkkosivustoa

Vuonna 2022 Kalmarin lääninmuseo ja ostettu verkkopalveluntarjoaja Kreation tekivät itsearvioinnin www.kalmarlansmuseum.se:n saavutettavuudesta. Työ perustui DIGG:n www.webbriktlinjer.se toimittamiin tarkistuslistoihin. Sen jälkeen laadittiin suunnitelma toimenpiteistä, jotka on toteutettava, jotta www.kalmarlansmuseum.se noudattaisi digitaalisten julkisten palvelujen esteettömyyttä koskevaa lakia. Sen jälkeen on luotu uusia rutiineja, joilla varmistetaan, että www.kalmarlansmuseum.se saavutettavuus on korkea.

Esteettömyysohjeet on työstetty osaksi päivittäistä työtä integroimalla suunnittelu- ja kehitysvaiheissa sekä täydentävillä testausrutiineilla.

Samanaikaisesti teknisen kehitystyön kanssa Kalmarin maakuntamuseo toimii sisäisesti ylläpitääkseen julkaistun aineiston hyvää saatavuutta. Tämä tapahtuu kouluttamalla toimittajia, tarkastelemalla verkkosisältöjä ja laatimalla toimintasuunnitelmia ja toteuttamalla niitä jatkuvasti.

Sivusto julkaistiin keväällä 2022.

Raportti on päivitetty viimeksi 9.6.2022.