Aktiviteetit

Yksiköt ja vastuualueet

Kalmarin maakuntamuseon toimintaa johtaa maakuntamuseon johtaja ja se on jaettu kuuteen eri toimintasuuntautuneeseen yksikköön. Jokaista yksikköä johtaa yksikköpäällikkö, joka kuuluu myös johtoryhmään. Yksikköpäällikkö on kokonaisvastuussa yksikön toiminnasta, henkilöstöstä, tuloksista ja budjetista ja raportoi museonjohtajalle. 

Rakennusyksikkö

Yksikkö vastaa rakennusten ja rakennettujen ympäristöjen antiikkiosaamisesta. Rakennusten kunnossapitoa koskevaa neuvontaa tarjotaan kiinteistönomistajille, kuten kunnille, yksityishenkilöille, paikallisyhdistyksille ja kirkkoseurakunnille. Yksikkö osallistuu aktiivisesti yhdyskuntasuunnittelun suojelu- ja kehittämiskysymyksiin, esimerkiksi kuntien kulttuuriympäristöohjelmien kehittämiseen. Suurin osa toiminnoista toteutetaan ulkopuolisesti rahoitettuina toimeksiannoksina ja erityisaloiteprojekteina, esimerkiksi EU-hanke Ainutlaatuinen historiallinen Kalmarin maakunta.

Yksikön päällikkö: Liselotte Jumme

Toimisto ja palveluyksikkö

Yksikkö vastaa talous-, henkilöstö- ja hallitushallinnosta, strategisesta henkilöstötyöstä, tietovastuullisesta IT-kehityksestä, turvallisuusasioista, työpajasta, kiinteistöjen ja ajoneuvojen valvonnasta ja huollosta, teknisestä asennuksesta, päiväkirjasta, toimistotarvikkeiden hankinnasta, toimiston vahtimestaruudesta ja taloudenhoidosta. Yksikkö osallistuu aktiivisesti Sobonan työnantajajärjestön työhön.

Yksikön päällikkö: Björn Olsson

Julkinen laite

Yksikkö vastaa koulutustoiminnasta, matkakohteiden kehittämisestä ja viestinnästä. Työtehtäviin kuuluu näyttelytuotanto, ylläpito ja sisältö, yleisö- ja koulutusohjelmat sekä opastetut kierrokset. Yksikkö toteuttaa Kalmarin läänissä kulttuuriympäristökasvatustoimintaa painottaen erityisesti lapsia ja nuoria koulutusohjelmilla, aikamatkoilla ja puku studiolla. Pedagogisen yksikön alaisuudessa toimii myös kansainvälistä toimintaa Bridging Ages. Yksikkö vastaa markkinoinnista ja sponsorikontakteista, nettisivuista, sosiaalisesta mediasta, podcast- ja elokuvatuotannosta, tulostustoiminnasta, ravintolasta ja kahvilasta, konferenssista sekä myymälästä ja vastaanotosta.

Yksikönpäällikkö: Andreas Juhl

Kruunu, meriarkeologia, suojelu

Yksikkö sisältää Kronan-projektin, Kronan-näyttelyn, meriarkeologisen tehtävätoiminnan, puusta ja metallista tehdyn arkeologisen materiaalin konservoinnin sekä tekstiilikonservoinnin sekä kokoelmien hoidon.

Yksikön päällikkö: Lars Einarsson

Keräysyksikkö

Yksiköön kuuluu museon muistitoiminto, joka vastaa museon kirjastosta, arkistoista, kokoelmista, valokuva- ja digitointitoiminnasta. Yksikkö vastaa sekä fyysisestä että digitaalisesta arkistointista sekä museon dokumenttien, valokuvien ja päiväkirjojen hallinnasta.

Yksikön päällikkö: Maria Höijer

Museo arkeologia kaakkoon

Yksikkö vastaa arkeologisesta tehtävätoiminnasta ja tiedon rakentamisesta. Täällä on myös päävastuu kulttuurimaisema-asioista ja paikkatietohallinnosta. Yksikkö saa tehtävärahoitusta ulkopuolelta rahoitetuilla tehtävillä ja erityisesti aloitetuilla hankkeilla. Pääjohtaja on Kalmarin maakuntamuseo. Yksikön sisällä on myös Sandbyn asuntoprojekti ja liiketalouden tutkimuskoulu Grasca. Yrityksellä on sivuliike Växjössä.

Vt. yksikönjohtaja: Johan Åstrand

Maantieteellinen toiminta-alue

Maakuntamuseon toiminta-alue on pääosin Kalmarin lääni. Laajentumme myös naapurimaakuntiin ja edelleen valtakunnallisesti erilaisten yhteishankkeiden ja toimeksiantojen kautta muiden museoiden, valtakunnallisten järjestöjen tai vastaavien kanssa. 

Rahoitus

Museon toimintaa rahoitetaan perustajien avustuksilla, kävijätuloilla, toimeksiantotoiminnalla (palvelujen myynti), erityishankkeilla maksetuilla lahjoituksilla ja vähäisemmässä määrin yksityisellä sponsoroinnilla.