Arkeodidaktiikka - mitä se on?

Tapaa yksi Ivonne Dutra Leivas -arkeologi, tiedosto. lic. Grasca – Lnu:n tohtoriopiskelija keskustelussa ohjelmajohtajamme Pia-Lena Björnlundin kanssa lähetysarkeologian roolista koulun maailmassa. Ivonnen lisensiaatintyössä tarkastellaan kolmea erilaista kouluohjelmaa, jotka esiintyvät lähetysarkeologiassa: monivaiheiset kouluohjelmat, yksinkertaistetut kouluohjelmat ja koulumatkat. Kaikki täyttävät useita koulun perus- ja yläkoulun tieto- ja taitotavoitteita. Samalla on puutteita siinä, miten kouluohjelmat vastaavat muiden koulutustasojen tai koulumuotojen tarpeita ja tavoitteita. Tulokset osoittavat, että laajalla alalla, kuten lähetysarkeologiassa, on monenlaista tietoa, joka voi kiinnostaa koulua. Tarvitaan kuitenkin uusia prosesseja, jotka mahdollistavat yhteistyömuotojen kehittämisen, jotka voivat edelleen edistää molempia toimintoja. Tässä on hyvät edellytykset kehittää lähetysarkeologian olosuhteisiin ja kouluun kohderyhmänä soveltuvaa arkeodiaktiikkaa, joka yhdistää lähetysarkeologian välityspotentiaalin ja tavoitteet koulun tarpeisiin ja tietotavoitteisiin.

Paljon iloa!

arkeologia rauhoittuu