Olssonska Gården Torsåsissa

Vuosina 2017-2020 Kalmarin lääninmuseon rakennusantikvariaatit ovat auttaneet Torsåsin kuntaa suorittamaan useita Olssonska gårdenin huolto- ja jälleenrakennustöitä. Koko Olssonin tila, jossa on puutarha ja seitsemän rakennusta, on suojeltu rakennusmuistomerkkinä vuodesta 2004. Työ on toteutettu maakuntamuseon yhdessä ATRIO-arkkitehtien kanssa laatiman prioriteettilistan mukaan. Hanke on osittain rahoitettu lääninhallituksen kehittämisyksikön tuella maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Yleisenä tavoitteena on ollut jatkaa Olssonska gårdenin kehittämistä kulttuurikeskuksena. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on ollut päärakennuksen toisen kerroksen saattaminen vierailijoille paremman palosuojauksen avulla. Tilan työ on kuvattu liitteenä olevissa raporteissa. Vuonna 2020 tehtiin rakennusten sähköasennusten mittava katsastus.

Tehtävä: Projektinhallinta kiinteistöjen hallintaan kunnostus- ja muutostyön aikana

Vuosi: 2017-2020

Sijainti: Torsås, Torsåsin kunta

Asiakas: Torsåsin kunta

Vastuullinen rakennusantiikkikauppias: Jan Westergren

Raportit: