Naapurustossa Gesällen

Ennen Kalmarin Kvarnholmenin Gesällenin kaupunginosan suuren osan arkeologista tutkimusta tehtiin alueen rakennushistoriallinen kartoitus. Korttelin kehitystä kartoitettiin tutkimalla arkistoasiakirjoja, pääasiassa palovakuutusasiakirjoja, karttoja ja kuvia kiinteistöistä kyseisessä korttelin osassa. Rakennushistoriatutkimus on toiminut myös menetelmäkokeiluna, jossa on selvitetty, miten rakennushistoriatietoa voidaan käyttää tukena arkeologisessa selvityksessä.

Tehtävä: Rakennushistorian opiskelu

Vuosi: 2012

Sijainti: Kalmar, Kalmarin kunta

Vastuullinen rakennusantiikkikauppias: Lotta Lamke

Asiakas: Museoviraston arkeologinen lähetystyö (RAÄ UV Öst)

Raportti: Kalmarin Gesällenin kaupunginosasta tehdyn rakennushistoriallisen tutkimuksen tulos