Räjähdystehtaan jäänteet Brånahultissa

Noin viikon aikana joulukuun 2008 puolivälissä Smoolannin arkeologia (Kalmarin lääninmuseon ja Smoolannin museon yhteistyö) suoritti arkeologisen esitutkimuksen Brånahult 1:8 -kiinteistössä Madesjön kunnassa Nybron kunnassa Smoolannissa. Ponnistelun taustalla oli Nybro Grus AB:n nykyisen louhoksen laajentamissuunnitelma, joka sijaitsee aivan itään. Esitutkinnan keskiössä olivat aiemmin rekisteröidyt räjäytystehtaan jäännökset RAÄ 332, joiden ensisijaisena tarkoituksena oli rajata, päivämäärä ja edelleen karakterisoida.

Lataa raportti