Kylmä sota

Kylmän sodan aikajana.
Animaatioita Mats Neander, Kalmarin maakuntamuseo.