1500-talet

Dacke manar till uppror bland bönderna i Småland. Men vilken väg ska era elever välja? Och vilka konsekvenser skulle det få?

Exempel på frågeställningar: uppror eller fred, konflikt, krig, makt, ryktesspridning och källkritik.