Forntid (Stenålder- och bronsålder)

Vi samlas till stamfest och barnen måste lära sig allt som behövs inför vuxenlivet, som musik och hantverk. När alla samlas passar vi på att prata om ämnen som berör alla.

Exempel på frågeställningar: samarbete, hållbarhet och miljö, döden, makt, demokrati.