Tidsresa till medeltiden

Någon har kallat oss samman. Är det lagar som ska skrivas, eller pesten som härjar? Exakt vad beror på vilket år vi reser till. Här kan det bli måleri utifrån medeltidens dygder eller arbete med tenn. Det finns många kopplingar mellan medeltiden och vår egen tid.

Exempel på frågeställningar: hälsa, makt, lagar och regler, dygder, synder och ideal.