Skapande skola

Välkommen att upptäcka vårt utbud för Skapande skola läsåret 2023-2024. 

Broschyr med Kalmar läns museum utbud inom ramen för Skapande skola 2023-2024 (pdf)

Historiska tidsresor

En tidsresa med en efterföljande reflektion öppnar upp nya perspektiv för lärande. Varför har saker och ting blivit som de är? Samtliga skolämnen kan involveras och vi anpassar tidsperiod och innehåll så att dagen blir en naturlig del av undervisningen.

Tidsresemetodik är en pedagogisk metod som har utvecklats vid Kalmar läns museum och som vi har mångårig erfarenhet av. Syftet är att ge perspektiv på dåtid, nutid och framtid. Tidsresan genomförs i en kulturmiljö nära skolan. Alla deltagarna är i roll och eleverna är aktiva och delaktiga i olika praktiska aktiviteter samtidigt som angelägna frågor diskuteras – exempelvis makt, jämställdhet och demokrati.

Tidsresorna är ett samarbete mellan skolan och Kalmar läns museum och planeras med berörda lärare genom en träff på skolan eller via telefon. Deltagande lärare har varsitt ansvarsområde och en aktiv del i planering, genomförande och efterarbete.

Vi genomför regelbundet tidsresor till följande tidsåldrar: 

  • Forntid (stenålder och bronsålder), exempel på frågeställningar: samarbete, hållbarhet och miljö, döden, makt, demokrati
  • Medeltiden, exempel på frågeställningar: hälsa, makt, lagar och regler, dygder, synder och ideal
  • 1500-talet, exempel på frågeställningar: uppror eller fred, konflikt, krig, makt, ryktesspridning och källkritik.
  • Sekelskiftet 1900, exempel på frågeställningar: jämställdhet, genus, emigration, immigration och framtidstro.

Praktisk information

  • Årskurs: F-9
  • Deltagare: Minst 18 elever per grupp
  • Kostnad: 275 kr per elev
  • Tidsåtgång: 3- ca 5 h med eleverna
  • Plats: En kulturmiljö nära skolan

Skapande skola-projekt i våra utställningar

Sandby borg: Det var du som började! – Om att hantera konflikter

Efter de arkeologiska undersökningarna i järnåldersborgen Sandby borg på Öland, står det klart att en massaker skett och alla döda ligger kvar tillsammans med sina djur och skatter. I det pedagogiska programmet ”Sandby borg – det var du som började”, använder vi utställningen om händelserna i Sandby borg för att reflektera över vår egen tid. Skulle något liknande kunna hända idag? Varför blir det bråk? Vem blir du när en konflikt uppstår?

Vi arbetar med konflikthantering, anpassad efter åldersgruppen, och diskuterar likheter, olikheter, tolerans och vänskap.

Årskurs: 4-6

Mästerliga metaller – Traditionerna, symbolerna och tillverkarna

Våra kyrkor är fulla av metallföremål av olika slag. De berättar om kristen tro, symboler och traditioner och är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. De visar också på en fantastisk hantverksskicklighet. I utställningen visas unika föremål från länsmuseets samlingar tillsammans med berättelser om äldre och nyare tiders seder och bruk. Utställningen är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Växjö stift och Kalmar läns museum.

I det pedagogiska programmet som är kopplat till utställningen dyker vi ner i metallernas gnistrande värld. Vi utforskar metallernas hemliga symbolik och vilken rituell betydelse olika föremål har och har haft inom den judiska och kristna traditionen. Vi utgår från olika berättelser och ordspråk i Bibeln som knyter an till olika metaller och diskuterar hur vi kan tolka dessa i dag. Vad menas egentligen med uttrycket ”Tala är silver, men tiga är guld.”? Vi berättar om guldsmeder och kopparslagare och skapar själva egna alster i metall.

Årskurs: 4-6

Regalskeppet Kronan: Lilla Superkronan

Vi får höra historien om Regalskeppet Kronan; om slaget, katastrofen, människorna och hur det var att leva och arbeta ombord. Hur var det att vara barn då jämfört med nu? Vad hände om man blev sjuk? Tillsammans dyker vi ner till Kronans vrakplats där vi upptäcker fynden i undervattensmiljön och löser olika uppgifter tillsammans.

För att kunna ägna så mycket tid som möjligt till elevernas skapande och förståelse för människans villkor och upplevelse av sin egen nutid under 1600-talet, kommer vi erbjuda skolan guidningen som förarbete i form av en film att se i klassrummet.

Som efterarbete skickar vi med ett kompendium med fakta och uppdrag, med bland annat bilder att klippa ut och färglägga. Väl här går vi, med de yngre eleverna, på upptäcktsfärd de olika miljöerna i utställningen. Vi utforskar form- och färgspråket på Kronan, luktar på kryddorna, sjunger sjömanssånger, och leker lekar som man gjorde då. Vi provar kanske till och med att ladda en kanon! Vad berättar fynden från Kronan om sin tid? Vilka föremål från vår tid skulle berätta om oss? Kronan är en tidskapsel av sin tid, Kan vi skapa en tidskapsel till framtiden?

Årskurs: F-3

Regalskeppet Kronan: Stora Superkronan

Vi startar i stora Kronanutställningen där vi under en kortare guidning berättar historien om skeppet, fynden, dykningarna, människorna och livet ombord. Därefter fokuserar vi på forskningen om Kronan. Vi jobbar i mindre grupper och utför olika experiment i Superkronans eget labb inom de vetenskaper som används i forskningen om Kronan. För att kunna ägna så mycket tid som möjligt till elevernas skapande och förståelse för människans villkor och upplevelse av sin egen nutid under 1600-talet, kommer vi erbjuda skolan guidningen som förarbete i form av en film att se i klassrummet.

Väl här arbetar vi med de äldre eleverna – gemensamt, i mindre grupper och individuellt – med 1600-talets syn på konst, symboler och kommunikation. Vi tittar närmare på skulpturer och utsmyckningar från skeppet och funderar kring vad de berättar för oss, men framför allt, vad de betydde för dem som levde då. Vad kan en symbol berätta som det skrivna ordet inte kan? Vi tecknar egna symboler och alla gör sitt alldeles egna bomärke som berättar något om dem själva.

Årskurs: 4-6

Muntligt berättande

I tusentals år har människor berättat för varandra. Berättandet kan vara ett rent nöje men också fostrande, identitetsskapande, till hjälp i svåra stunder, ge oss förståelse för andra och utveckla språket. Idag kommer ord och bilder kommer till oss i en strid snabb ström. Oavsett hur gammal du är, är det skönt att för en stund få sjunka in i berättandets magiska värld och få ta del av ord, platser och människor du annars aldrig skulle få möta. Det är en viktig del av barns utveckling att få skapa sina egna inre bilder, uppleva känslor och klura tankar om det som berättelserna förmedlar. Genom att lyssna och själv få berätta får barnen ett bredare ordförråd, bättre ordförståelse och ett mer nyanserat språk. Programmet består av en berättarstund och en workshop, anpassad efter barnens ålder, där barnens kreativitet och verbala förmåga får sprudla.

Praktisk information

Årskurs: F-6
Deltagare: 15-30 elever
Kostnad: 150 kr per elev
Tidsåtgång: 1-1,5  h 
Plats: Kalmar läns museum eller på förskolan/skolan

Civilkurage – stå upp, säg ifrån, tänk till

För lite äldre elever erbjuder vi workshops som handlar om angelägna och aktuella samhällsfrågor. Kulturarvet och historien är alltid utgångspunkten. I våra workshops får eleverna möjlighet att diskutera, argumentera, skapa och reflektera svåra frågor som handlar om hur de vill leva och vilken värld de vill leva i – och hur vi kan nå dit.

Vill ni skapa ett bättre socialt klimat i ert klassrum? Vill ni att era elever ska bli bättre på att stå upp för sig själva och andra? Då kan vår workshop i civilkurage vara något för er! Vi diskuterar vad man kan göra när man själv eller någon annan blir utsatt för något som inte känns okej. Hur kan vi stötta och peppa oss själva och varandra att säga ifrån?

Praktisk information

Årskurs: 6-9
Deltagare: Max 30 elever
Kostnad: 200 kr per elev
Tidsåtgång: 2 h 
Plats: Kalmar läns museum

Resa till framtiden

Kalmar läns museum har gjort tidsresor tillbaka i tiden sedan 1980-talet. Nu erbjuder vi även tidsresor till framtiden där frågeställningar om klimat, miljö och social hållbarhet står i fokus. Vi reser 50 år fram i tiden. Hur vill vi att vår närmiljö ska se ut? Vad vill vi behålla och vad kan vi leva utan? Vad är det i vår närmiljö som gör att det känns som hemma? Hur kan vi förbättra miljön och klimatet? Det är exempel på frågor som diskuteras under dagen.

Scenariot kretsar kring en fiktiv stadsflytt där eleverna erbjuds möjlighet att vara med och skapa sitt drömsamhälle. Genom att utforska framtiden väcks en förståelse för samtiden. Under tidsresan förflyttar vi oss till en annan tid för att reflektera över och diskutera nutiden. Missa inte den här nyheten- Att resa till framtiden med oss och vara med om att skapa ett hållbart samhälle!

Praktisk information

Årskurs: 6-9
Deltagare: Minst 18 elever
Kostnad: 200 kr per elev
Tidsåtgång: 2 h 
Plats: Klassrummet eller annan lokal

Bokningsinformation

För att boka ett program inom Skapande skola, kontakta Linda Liljeberg, samordnare pedagogik och tidsresor, via linda.liljeberg@kalmarlansmuseum.se eller 0480-45 13 86.