Öjabymotet, Växjö

Ces dernières années, un certain nombre de grands projets archéologiques ont été réalisés autour d'Öjaby à Växjö. Dans la région, il y a plusieurs vestiges anciens tels que des colonies, des tombes, des vestiges cultivés de l'âge du bronze à l'âge du fer et des vestiges de l'époque historique tels que des fonds de charbon, une cabane à charbon et une usine de poêles en faïence du début des années 1800.

Au cours des enquêtes finales qui ont été menées à l'été 2020, deux grands cairns ont été examinés, un petit cimetière avec six formations de pierre, des vestiges de peuplement sous forme de foyers et de foyers de cuisson, une maison longue et plusieurs zones de dégagement de cairns. Dans l'un des cairns daté de l'âge du bronze (1800-500 avant JC), un bloc avec environ 20 fosses à bol était caché. Des découvertes de périodes ultérieures telles que des perles de l'âge du fer ont également été trouvées dans le cairn. Cela montre que le lieu a été d'une grande importance pendant plusieurs milliers d'années.

Projektavslut och populärvetenskaplig bok

I oktober 2023 har det gått tre år sedan vi genomförde den arkeologiska undersökningen på det område som vi då valde att kalla Öjabymotet. Idag går området under benämningen Nylanda verksamhetsområde och är under omgestaltning inför framtida utveckling. Inför projektets slut har vi skrivit en populärvetenskapliga bok, Arkeologi kring flygplatsområdet i Växjö. Boken presenterar inte bara resultaten från undersökningarna i Nylanda utan i ord och bild får ni ta del av resultaten från tre av de mest omfattande och spännande utgrävningarna som vi på Museiarkeologi sydost har gjort i området: Nylanda, Norrby och Flathällamon.

Den tryckta boken kommer att spridas på olika sätt och finnas tillgänglig på bland annat Kulturparken Småland och Kalmar läns museum. Tills dess kan man ta del av den i digitalt format.

 Arkeologi kring flygplatsområdet i Växjö, populärvetenskaplig bok (pdf)

Nous contacter

Har du frågor om undersökningen och vill komma i kontakt med någon av oss som leder arbetet på Öjabymotet? Välkommen att kontakta någon av oss. 

  • Projektansvarig Museiarkeologi sydost: Andreas Emilsson, 0480-45 13 33
  • Bitr. projektansvarig Jönköpings läns museum: Kristina Jansson, 070-62 43 09
  • Kommunikationsansvarig Museiarkeologi sydost: Ulrika Söderström, 0480-45 13 32