Conférence

Senaste nytt från borgprojektet

Ölands ringborgar och den laborativa fältarkeologin

Missa inte att följa med från start på den spännande forskningsresan om Ölands fornborgar. Professor Sven Isaksson berättar under kvällen om vad som ska undersökas i projektet och hur. Han berättar dessutom om vad som gjorts innan arkeologerna börjat gräva.

Klimatförändringar, smittsamma sjukdomar och krigföring har varit i fokus inom arkeologisk forskning tidigare. Det finns dock få studier, om ens några, som har haft tillräckligt hög upplösning i tid och rum för att kunna åskådliggöra deras effekter på förhistoriska samhällen i detalj. Huvudsyftet med forskningsprogrammet ”Kris, konflikt och klimat” är därför att göra just detta. Vi ska undersöka en period känd för klimatförändringar, konflikter och samhällskriser, 300-700 e. Kr., inom en mycket väldefinierad geografisk region: Öland. Vi siktar dessutom in oss på ett av de mer framträdande inslagen i den öländska fornlämningsmiljön från denna tid, nämligen ringborgarna. För att kunna ta fram de högupplösta data vi behöver för att klarlägga deras olika användningsfaser, deras funktioner och samhälleliga roll i relation till samhällskriser och klimatförändringar kommer vi att ta hjälp av en lång rad laborativa analystekniker och metoder.

Forskningsprogrammet håller på i åtta år (2023-2030) och vi har precis börjat. Föredraget kommer därför att handla lite om sådant vi tänker göra, men framför allt om sådant som vi har gjort innan vi börjat gräva.

Forskningsprogrammet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum, med professor Kerstin Lidén vid Stockholms universitet som projektledare.

Maître de conférences

Sven Isaksson, professor i laborativ arkeologi vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Sven Isaksson, professor i arkeologi med laborativ inriktning, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.


Date et heure

Onsdag 8 maj 2024 kl. 18:00

Décerner

125 SEK
75 kr med årskort
39 kr KLM Play

Bon à savoir

Föreläsningen börjar 18:00. Var på plats senast 10 minuter innan föreläsningen börjar.

Accueillir!