Conferenza

Qual è il reale stato del patrimonio edilizio della Svezia e di Kalmar?

Hur står det egentligen till med Kalmars och Sveriges byggnadsarv? Mängder av hantverksmässigt framställda byggnadsdetaljer som träportar, träfönster, balkonger och kök har under decennier kasserats till förmån för nya detaljer med kort livslängd. Hur påverkar relativt nya material som aluminium och plast det tidstypiska hantverket? Vad får det för konsekvenser för våra möjligheter att nå klimatmålen?

Alfred Skogberg, ordförande i den ideella föreningen Renoveringsraseriet, har tillsammans med Gustav Bergström skrivit den helfärska boken ”Gör om Gör rätt – Landet runt med Renoveringsraseriet”. De två har besökt 12 svenska städer och undersökt, antecknat, beundrat och förfasats över tillståndet. En av städerna Skogberg har besökt är Kalmar. ”Här finns otrolig byggnadskonst, men även här förvanskas kulturhistoria”, säger Alfred. Under kvällen berättar han om sina upptäckter. Liselotte Jumme, enhetschef för länsmuseets bebyggelseenhet, inleder med en kort presentation.

Varmt välkommen till en aktuell och angelägen kväll. Biljettintäkterna går oavkortat till Föreningen Renoveringsraseriets arbete med att påverka fastighetsägare, politiker, journalister och allmänhet i byggnadsvårdsfrågor.

Docente

Alfred Skogberg, ordförande i Föreningen Renoveringsraseriet

Sulla frenesia del rinnovamento

The Renovation Fury è un'associazione senza scopo di lucro che lavora in modo comunicativo per informare proprietari immobiliari, politici, giornalisti e pubblico sul valore di preservare gli esterni e gli interni ben costruiti e belli che sono sempre più minacciati dall'ignoranza e dagli interessi di profitto a breve termine.

Con oltre 32.000 follower attivi Instagram l'associazione ha creato una forte comunità per coloro che condividono il loro interesse per i dettagli degli edifici d'epoca e si chiedono perché così tanti vogliono gettarli nel mucchio della spazzatura. 

Appuntamento

13 december 2023 kl. 18:00

Premio

  • På plats: 125 kr (med årskort 75 kr)
  • Digitale: 39 SEK

Buono a sapersi

  • Essere lì entro e non oltre 10 minuti prima dell'inizio della lezione.
  • Föreläsningen livesänds även via KLM Play.