Jenny Nyströms illustrationer

   Kalmar läns museum, är genom arv innehavare av de ideella rättigheter som idag föreligger, till de verk som Jenny Nyström och hennes son Curt Nyström Stoopendaal är upphovsmän till. För vissa verk, av de båda konstnärerna, överläts dock upphovsrätten åt några förlag redan under konstnärernas livstid.

   Konstnärinnan Jenny Nyström

   På Kalmar läns museum finns en permanent utställning om Jenny Nyström.

   I utställningen visas den mångsidighet som hon representerar med några exempel på hennes produktion av akademiskt måleri från Sverige och Frankrike och hennes bok-, kort och tidningsillustrationer.

   För allmänheten är hon mest känd som upphovskvinnan dels till Viktor Rydbergs berättelse Lille Viggs äfventyr på julafton och till hans dikt Tomten samt hennes skapelse den julklappsutdelande tomten.

   I arkivet på Kalmar läns museum finns några av de hundratals böcker och tidningar som Jenny Nyström har illustrerat, liksom en stor samling av de kort som tryckts av de illustrationer som hon har gjort rörande firandet av högtider och festseder.

   En del av dessa illustrationer är inskannade och finns i en särskild databas på museets hemsida.

   Vid användning av Jenny Nyström och Curt Nyström Stoopendaals bilder i tidskrifter, böcker m.m. skall kontakt alltid tas med samlingsförvaltningen på Kalmar läns museum, fragasamlingarna@kalmarlansmuseum.se.