Årets högtider

Kalmar läns museums årsbok 2007 Mellan årsfester och nötter ägnades åt Högtidsfirandet i Kalmar län. Boken är rikt illustrerad med motiv av Kalmarkonstnärinnan Jenny Nyström.

För att sprida kunskaperna om högtidsfirandet i länet, framför allt i äldre tider, har vi nu ställt samman en årstidscykel. Allteftersom året fortskrider kan man följa med och läsa texter av Nils-Arvid Bringéus, professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet , Kurt Genrup, professor i etnologi vid Umeå universitet samt förste antikvarie Barbro Johnsson, Kalmar läns museum.

Läs och upplev helgglädje tillsammans med Jenny Nyströms figurer året runt!