Fars dag 9/11

Fars dag har också amerikanskt ursprung. Det skall ha varit en kvinna vid namn Mrs. John Bruce David Dodd i staten Washington som 1910 förverkligade det första Farsdagsfirandet. Det ägde rum för att hedra hennes far, som efter hustruns bortgång, ensam uppfostrade deras sju barn. Dagen infördes 1931 i Sverige. På svenskt initiativ bildades 1949 en nordisk kommitté av köpmän som arbetade för att firandet skulle spridas. Meningen var att den skulle firas samtidigt i hela Skandinavien den andra söndagen i november för att skapa en ljuspunkt i höstmörkret. Det har också blivit en gravsmyckningsdag