Gustav Adolfsdagen 6/11

Gustav Adolfsdagen firas den 6 november till minne av Gustav II Adolfs dödsdag 1632 i slaget vid Lützen. Dagen har firats sedan början av 1800-talet och är populär i Göteborg. Där hyllas stadens grundare genom att så kallade Gustav Adolfsbakelser tillverkas och kan inköpas då. I Uppsala firar studenterna dagen till minne av Gustav Adolfs generösa gåva till universitetet. Gustav Adolfsdagen firas även i Finland under namnet Svenska dagen. Den grundades av Svenska folkpartiet och firades första gången 1908. Dagen var avsedd att verka för den finlandssvenska befolkningens sammanhållning och har sedan dess fungerat som ett slags nationaldag för Svenskfinland, det vill säga för finländare med svenska som modersmål. På Svenska dagen sjungs Modersmålets sång, med text och musik av Johan Fridolf Hagfors. Det är också en stor festdag med middagsbjudningar och underhållning i de större städerna samt aktiviteter i föreningar, på daghem och skolor i hela Svenskfinland.