Halloween

All Hallows Eve (Halloween) är dagen före Allhelgonadagen den 1 november. Det är från början en keltisk fest Samhain som firades den 31 oktober och var en markering av sommaren var slut och vintern började. Det var en dag i folktron då olika väsen var i omlopp men även de avlidnas andar. Eftersom det är en kombination av hedniska föreställningar och kristen tro överlevde den religionsskiftet. I USA förvandlades sommarens avslutningsfest till ett tillfälle då barnen kunde skämta med de vuxna, enligt företeelsen mundus inversus, den upp och nervända världen. Barnen klär ut sig till spöken, häxor, skelett med mera och ger sig ut på ett maskerat tiggeri på kvällen med lyktor tillverkade av urholkade pumpor. De knackar på i husen och säger "Trick or treat? "Bus eller godis" och får oftast godsaker. Seden infördes i Sverige 1991 av verkställande direktören för Buttericks Bengt Olander.