Jultraditioner i Kråksmåla socken

Carl Wiking om jultraditioner i Kråksmåla socken Den småländske bygdeforskaren Carl Wiking föddes 1874 i Älghults socken och avled i Kråksmåla socken, Kalmar län 1953. Till Kråksmåla flyttade han 1919. År 1898 hade han kommit in vid folkskoleseminariet i Växjö men slutade efter en termin. Därefter prövade han under sitt liv på många olika yrken. Han var även en ofta anlitad spelman. Under många år besvarade han som folklivsupptecknare ett stort antal frågelistor och hans material finns i flera av våra folklivsarkiv och museer 2. I denna uppsats där endast juluppteckningar från Kalmar län i Folklivsarkivet i Lund behandlas lyfter jag endast fram 3 från 1940 men hänvisar även till julkapitlet i Ulla Ekbergs bok. I nämnda uppteckning hänvisar Wiking stundom till sin mormor född år 1800. Julbröd till barn förekom inte på landsbygden och hos fattiga men väl i städerna och större samhällen. Dessa kunde vara uppställda i fönstren i de privata hemmen i Kalmar stad och Mönsterås köping. Jultomte har förekommit hos oss i åldrig tid berättade mormor. Men sen dog seden bort för att åter träda i kraft vid tiden 1920. Detta uttalande måste dock kritiskt källgranskas. Text: Kurt Genrup