Jultraditioner i Löt

Folkminnen i juletid från Löt Från Löt på Ölands östkust upptecknade sedermera professorn i nordisk och jämförande folkkulturforskning i Lund, Carl Wilhelm von Sydow, år 1917 olika folkminnen med anknytning till julen Uppteckningen består av kortare meningar utan någon omgivande kontext – en mening på varje uppteckningspapper. Informant var smeden Sven Sjöstrand, född i socknen. Här följer merparten av de upptecknade meningarna där varje citat utgör ett uppteckningspapper: ”Bröden te jul kryssades med en gammal mässingskam”. ”Två talgljus, di tjockaste di kunne få tag i, ett vid var bordände ve julen. Di fick inte brinna mer än julafton, nyårsafton, trettonafton”. ”Någon klädde ut sig te julbock och kom in och stångade dem. Ibland gav han gåvor. Julklappar begagnades inte då”. ”Man fick inte släcka av en brand julnatten för då fick di brandnöd”. ”Julafton skulle di ´skjutsa tiggare´: Di åt köttet på en oxfot eller grisfot och satte hop benen igen. Så försökte di gå med det balanserande så det ej ramlade isär medan di gick te dörren och tebaka igen. Då fick di inte mycket tiggare, men ramlade de isär så fick di mycke tiggare”. ”Ingen fick gå in hos en under juldagen för kom ett fruntimmer in, blev det bara honkräk i lagårn och var det ett manfolk så blev det hankräk”. ”Det var om julen så många rundgångare som skulle se hur året skulle bli. Di gick upp på kyrkgården ½ 12 på julkvällen och gick där till 1-tiden. Sen kunde di säga om det ble godt fiskår”. Dessa rundgångare skulle också medföra en brödkaka åt ”gluppson”. Kom hon beskedlig blev det ett gott år men ville hon äta upp dem blev det ett dåligt år. ”20-dag Knut skall tunnbottnen ut. Di som började i ena ändan på byn blev fulla innan di kom till andra ändan. Nästa år börjdes i andra ändan på byn”. ”Di satte ut mat till tomtegubbarna om julen. Kreaturen skulle ha bröd av alla sorterna och så skulle di ha hö julkvällen”. ”Di skulle till jul ha tre slags supesvaror: 1. sirapsbrännvin; 2. glödgat brännvin och 3. vanligt”. ”Till jul skulle di ha alla slags mat: kroppkakor, kött och fisk. En julhög av 3 brödkakor och en ost skulle ligga på bordet till 20-dag…”. ”Man skulle i fars hem ha en julstock i spisen…(en tradition från Småland?)”. ”Präst och klockare skulle ha julkost … smen, skräddaren, skomakarn, båtsman och bylagets fårvaktare med flera skulle också ha julkost…”. ”Här skulle de opp i doppareottan klockan 4. När de kom från lagårn skulle de doppa i grytan”. Text: Kurt Genrup