Jultraditioner i Vimmerby

  En traditionell vimmerbyjul

  Om julförberedelserna berättas att man ville "ha tröskat, bykat, slaktat samt malt och siktat en del säd till julbaket, som är det rikligaste på hela året. Av de olika brödsorterna kan nämnas limpor, fint bröd och vetebröd".ill socknens fattiga bakades kakor av mindre storlek. "De sista dagarna har man småsysslor och rengöring av stugan att tänka på". Ljusstöpningen var särskilt viktig: "Först och främst stöptes de trearmade julljusen, som endast användes vid jul". Vid middagstiden var det vidare dags att sätta upp julkärven, "som man väl gömt till denna dag". "Vid tolv eller ett äter man middag, då julsteken (obs. att detta är benämningen på julskinkan) är kokt och julbordet väl dukat. Det dukade julbordet består av olika slags maträtter, varav kan nämnas lutfisk, en karott av spadet av den kokta julsteken samt en härlig ost". Som en alternativ måltid mitt på julafton omtalas att enbart doppa brödskivor "i den kittel, vari julsteken var kokt. Doppning i grytan gjordes med viss högtidlighet och betraktades som en inledning till det egentliga julfirandet." Under eftermiddagen var det dags för "rengöring av sig själv". Helgdagskläderna kom nu också på.

  "Vid sextiden äter man kvällsmat ("julmaten"). Julbordet är då dukat på samma sätt som förut men dessutom försetts med gröt". Alternativt förekom även smörgåsbord. De drycker som omtalas var juldricka och brännvin. "Efter denna måltid läses högt juldagens epistel och evangelietexter och böner samt sjunges några julpsalmer". Alla närvarande stämde in i sången. Sedan var det dags för utdelning av julklappar "om sådana finnes". Därefter gick man till vila med ljusen tända och bordet fortfarande dukat.

  Efter julottan förflöt juldagen i stillhet. "Var och en skulle vara hemma hos sig. Det ansågs vara en stor skandal att gå omkring hos grannarna juldagen. Ingen utesyssla fick företagas. Ladugård och stall fick vara orört". På annandagen tog de stora julkalasen och ungdomsbjudningarna sin början.

  Detta var i huvuddrag vad som upptecknaren Karl Nilsson från Höknäset i socknen berättar förutom att uppteckningen även innehåller inslag av tro och föreställningar om julen som mest gällde spådomar om framtiden.
  På julafton skulle allt arbete vara avslutat före klockan 12 eller möjligen ett. Fram till dess skulle man också ha skaffat sig "en vacker julgran och kläda den vackert med karameller, äpplen, flaggor julgransljus m.m." Före julgranens spridning till socknen kunde man pryda stugans tak med en takkrona i form av en "tallkrona".

  Text: Kurt Gendrup