Jungfru Marias obefläckade avlelse

    Under medeltiden bröts de grå veckorna inte bara av söndagar utan också av många olika helgdagar som fick folk att lämna arbetet åt sidan, besöka sin kyrka och delta i efterföljande festligheter med mat och dryck. En hel del var helgondagar och många var mariadagar. Vördnaden för den heliga jungfrun Maria var stor bland folket och man följde genom året hennes liv. En del av dessa helgdagar försvann i vårt land redan vid reformationen på 1500-talet för att de inte passade in i det nya mönster för tron och livet kungen ville införa.

    I den romersk-katolska kyrkan lever de kvar än i dag och till och med vår almanacka visar spår efter dem. En av dessa dagar döljs nu under namnet Virginia, den jungfruliga, åttonde december. Dagen är en fest för att minnas den obefläckade avlelsen, den dag då Joakim och Anna, Marias föräldrar, efter lång väntan och stor sorg äntligen kunde få barn. Den handlar om hur Jesu födelse förbereds under generationer och hur Maria skall genom Guds nåd få leva ett liv utan synd och skuld.

    Text: Erik Haglund