Ett kataloghus med mysig gillestuga var drömboendet för många

Husindustrier finns och har förstås funnits i hela Sverige – men så sent som i slutet av 1970-talet låg över en tredjedel av landets trähusindustrier i Småland!

Under 1900-talet skedde en stor förändring i husbyggandet: Från lokalt utformade villor uppförda av en byggmästare på orten till industriellt tillverkade hus utan lokal anknytning, så kallade kataloghus. Gullringshus, Fogelforshus och Hultsfredshus var de tre största tillverkarna i Kalmar län. Priserna kunde hållas nere genom att visa delar förtillverkades och genom att husen anpassades till gällande lånebestämmelser.

I Kalmar började dåvarande Skånska cementgjuteriet att bygga olika typer av bostadshus med förtillverkade betongelement på 1960-talet. I stadsdelarna Berga och Norrliden i Kalmar finns gott om hus av den här typen – både i villor och hyreshus.

Husmodellen A104-B10 är ett Hultsfredshus från 1960-talet i ett plan med källare och gillestuga. I katalogen där huset ingår går det att läsa den här säljande beskrivningen om den för tiden hypermoderna gillestugan:

”Knastret från den öppna brasan, något riktigt bra på TV, en kväll i goda vänners lag, det finns mycket att mysa åt. Och gillestugan är mysrummet.”

Produktionen av monteringsfärdiga trähus i Sverige tog rejäl fart på 1930-talet. 1934 tillverkades 2 400 enfamiljshus med tre rum och kök i Sverige. Under andra världskriget hade siffran stigit till runt 9 000, för att 1947 ligga på hela 17 500 sålda hus. Husindustrin har präglats av stora upp- och nedgångar i försäljningen redan från starten. Under storhetstiden mellan 1950 och 1980 levererades 300 000 hus från industrierna till kunder runt om i Sverige, men till detta kommer även export till grannländerna.

Tidsålder: 1900-talet

Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum