Konservering

Konservering innebär att vårda och bevara kulturhistoriskt värdefulla föremål samt att genom olika metoder rengöra, stabilisera och tillgängliggöra dessa. Konservatorerna på Kalmar läns museum har bred kompetens och yrkeskunskap och lång erfarenhet av uppdragsverksamhet inom konservering. Vi erbjuder olika tjänster för de flesta materialkategorier, exempelvis keramik, textil, glas, metall, trä och moderna material som plast. Metoderna vi använder är anpassade för just det unika föremålet. Våra kunder är till exempel kyrkor, föreningar och institutioner, privatpersoner, museer och olika arkeologiska uppdragsgivare. Vi arbetar både inom och utanför länet och utför vårt uppdrag på plats i till exempel byggnader eller i museets konserveringsateljéer.

Konserveringens tjänster:

  • Allmän kulturhistorisk konservering
  • Arkeologisk- och marinarkeologisk konservering
  • Textilkonservering
  • Vakuumfrystorkning
  • Sanering av föremål angripna av mögel eller skadedjur
  • Rådgivning, kurser och föreläsningar om vård, underhåll och förvaring
  • Inventeringar och åtgärdsförslag

Vi samarbetar med inredningssnickare, arkitekter och bebyggelseantikvarier och har ett stort kontaktnät inom konserveringsområdet.