Textilkonservering

Har du köpt en vintageklänning som är smutsig och fläckig? Behöver fackföreningens fana lagas? Eller är det dags att tvätta brudslöjan som börjar bli gul? Vi tar emot både antika och moderna textilier för konservering och renovering. Vi kan också hjälpa den som har en textilsamling, t.ex. hembygdsföreningar, kommuner och museer, med frågor om förvaring, utställning och inventering.

På Kalmar läns museums textilkonservering använder vi metoder som på ett skonsamt sätt rengör och förstärker textilier. Föremålen behandlas med en medvetenhet om deras unika kulturhistoriska värde. Vi är godkända av Länsstyrelsen Kalmar län för konservering av kyrklig textil skyddad av kulturmiljölagen.

Konserveringen på Kalmar läns museum strävar efter att föremålen ska kunna fortsätta användas och ställas ut, men också att de bevaras och kan visas i framtiden.

Textilkonserveringens tjänster:

  • Konservera och renovera textil konst
  • Konservera och renovera kyrkliga textilier
  • Konservering av museiföremål
  • Montera och hänga upp t.ex. fanor, bildvävar och broderier
  • Tvätta och slätgöra t.ex. dukar, brudslöjor, folkdräkter och dopklänningar
  • Underlag till vård- och underhållsplaner
  • Rådgivning vid förvarings- och skadedjursfrågor
  • Skadeinventeringar
  • Föreläsningar och workshops om föremålsvård och konservering
  • Montering och utställningsarbete