Allmän kulturhistorisk konservering

  Vi på Kalmar läns museums konserveringsateljéer kan erbjuda olika tjänster för de flesta materialkategorier, exempelvis keramik, glas, metall, trä och moderna material som plast. Vi använder metoder som är anpassade för just det unika föremålet.

  • Konservering/restaurering av föremål
  • Rengöring av föremål
  • Inventeringar
  • Mögel och skadedjurssanering
  • Kurser i vård och underhåll samt föredrag
  • Förvaringslösningar för att skydda föremålen

  Kontakta oss för mer information!

  Kontaktpersoner:


  Se vad som händer på museet idag.