Boktips

   Textilkonservering

   Textilkonservering – att vårda ett kulturarv, Christensson, Pia, Overland, Viveka, red., , Bohusläns museums förlag, 2012

   Tidens tand : Förebyggande konservering, Fjæstad, Monica, red., Riksantikvarieämbetet, 1999

   Den ljusskygga textilkonsten : textilkonservering under 1900-talet, Lundwall, Eva, Riksantikvarieämbetet, 2003

   Textilskatter i svenska museer : Konservatorer berättar, Wallenborg, Irma red. SFT, 2000 (slut på förlaget, finns på bibliotek)

    

   Kyrklig textil

   Prästens kläder och kyrkans textilier, Berggrén, Gunnel, Uppsala domkyrkoförsamling 2008

   Textilier i helig tjänst, Brynielsson, Maria, red., Växjö stift, 2016

   Kyrkans föremål : beskrivande lexikon, Hanner Nordstrand, Charlotta, m.fl., Svenska kyrkan och Göteborgs universitet, 2015

   Kyrkans textilier : Förvaring Hantering Vård, Kalmar läns museum, 2000

   Veneziansk sidendamast av svenska 1900-talskonstnärer, Ridderstedt, Margareta, Riksantikvarieämbetet, 2008

   Att vårda en kyrka, Svalin, Elisabeth, red., Verbum, 2004

   Textilier i helig tjänst, red. Maria Brynielsson, Svenska kyrkan Växjö stift, 2016

    

   Gratis digitala informationsblad på Riksantikvarieämbetets hemsida

   Handbok för beställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen, Nilsson, Lisa, Riksantikvarieämbetet, 2010

   Vård av kyrkliga textilier

   Roller och ansvar inför nyanskaffning av förvaring för kyrkliga textilier

   Materialval till förvaring av kyrkliga textilier

   Här finns även en stor del av Riksantikvarieämbetets böcker.

    

   Gratis digitala böcker Naturhistoriska riksmuseets hemsida

   Ängrar – finns dom?, Åkerlund, Monika, Naturhistoriska riksmuseet, 1991

   Från silverfisk till hälsorisk : skadedjur och åtgärder i samlingar, Åkerslund M., Hellekant A., Flato, S., Johanneshov 2009