Krusenstiernska arkivet

Det Krusenstiernska släktarkivet donerades till Kalmar läns museum 1982 av Philip Herman von Krusenstiernas barn och barnbarn. Själva överlämnandet ägde rum år 1991. Philip Herman von Krusenstiernska (1875-1938) var major till yrket och inbiten samlare. Hans farfar Carl Mauritz von Krusenstiernska bosatte sig i Kalmar och hans faster, Hermina von Krusenstiernska, levde på Krusenstiernska gården i Kalmar.

I mogen ålder blev genealogi och släkthistoria Philips huvudintresse och han samlade bland annat personliga dokument, brev, fotografier och böcker från den Krusenstiernska släkten, som adlades 1649 och som spridits till ett flertal länder. Resultatet är ett släktarkiv som innehåller unikt material av kulturhistoriskt intresse, exempelvis om personer som ryske världsomseglaren Adam Johan, Amiralen och statsrådet Henning Wilhelm Mauritz, översten och ostindiefararen Mauritz Salomon, och författarinnan Agnes. Samtidigt rymmer spåren av släktens många livsöden vittnesbörd om skiftande livsförhållanden och sedvänjor under nästan 4 sekler. Arkivet tillförs fortfarande material från senare generationer.

På förfrågan kan besök ordnas för forskare. Släktmedlemmar är i första hand välkomna vid den årliga arkivdagen som släktföreningen anordnar.

Frågor om släkten och arkivets innehåll kan skickas till släktföreningens ordförande Otto von Krusenstierna på e-postadressen styrelsen@krusenstierna.se