En sadelformad malsten från jordbrukets tidigaste barndom

Införandet av jordbruket måste ses som en av de största förändringarna i mänsklighetens historia. För 6 000 år sedan kom de första jordbrukarna till Kalmar län. Man höll boskap som får, getter, grisar och kor och började odla i liten skala. Man odlade bland annat emmervete och enkorn på små åkrar som hade röjts genom svedjebruk.

Samtidigt dök det också upp en rad nya redskapstyper. Ett exempel är den sadelformade malstenen. Den limpformade löparen har dragits fram och tillbaka och lett till att underliggaren, efter flitig användning, har fått sin typiska, konkava form.

I början odlade man bara mindre mängder säd, så malstenen har troligtvis använts för att bereda olika födoämnen från växtriket. Malstenen som du ser i utställningen upptäcktes vid en arkeologisk undersökning strax sydost om Köpingsvik på Öland. Den här typen av malsten är framför allt vanlig i Mellansverige men förekommer även i mindre antal längre söderut.

Frågan om hur jordbruket spred sig till Skandinavien är omdiskuterad. Moderna DNA-analyser har visat att jordbrukstekniken kan ha kommit med folkgrupper som flyttade hit från södra Europa. Sett över hela stenåldern har olika folkgrupper, med delvis olika försörjningssätt och materiella kulturer, anlänt vid skilda tidpunkter för att sedan blandas upp kulturellt och genetiskt.

Tidsålder: Stenålder

Malsten

Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum