30 oktober 2012

1700-talshus renovering

Vid Stortorget i Kalmar har ett 1700-talshus renoverats under vintern. Byggnaden är kulturhistoriskt mycket intressant och renoveringen har genomförts i samarbete med Kalmar läns museum och Länsstyrelsen.