23 januari 2020

Är du intresserad av gamla hantverk som behövs för att kunna blåsa glas?

  Det är inte bara duktiga glasblåsare i hyttan som behövs för att få till det småländska glaset, utan också glasslipare, degelmakare, formmakare och experter på det viktiga pressade glaset. I en serie om fyra skrifter har Kalmar läns museum, med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län, och tack vare hjälp från flera verksamma hantverkare i Glasriket (i Kalmar och Kronobergs län) kunnat sammanställa kunskap om de olika processer, maskiner, redskap och knep som krävs för att kunna till verka slipat glas, handtummade lerdeglar, träformar till glasblåsning och pressglas. Inom kort finns alla fyra rapporter också på engelska. Läs och förundras!

  Skrifterna finns att ladda ner nedan. Tryckta skrifter (dock inte Pressat glas som inte är tryckt än) säljs också på Kalmar läns museum, Kulturparken Småland/Smålands museum i Växjö och The Glass Factory i Boda glasbruk. Rapporter kan också beställas från Kalmar läns museums butik, per mail reception@kalmarlansmuseum.se eller eller telefon 0480-45 13 00.

  Degeltillverkningen i Orrefors

  Träformar till glasblåsning

  Slipat och graverat glas

  Pressat glas