23 augusti 2019

Arkeologidagen 2019!

  Varmt välkommen till den årliga arkeologidagen den 25 augusti!

  I Växjö kommer vi att ha guidade turer i Snapperiskogen. Turererna är helt gratis och äger rum 11.00 och 13.00. Du får ta del av fynd, gravar och boplatslämningar!

  Vägbeskrivning:

  Växjö: buss linje 4, hållplats Högsbyvägen. Följ Högsbyvägen fram till undersökningsplatsen med byggbodar på vägens vänstra sida.
  Med bil: Stora Räppevägen och ta av mot väster (skyltat mot Skanskas bergtäkt). Fortsätt sedan på Högsbyvägen. Platsen ligger på vägens vänstra sida, några hundra meter före Skanskas anläggning. (Undvik parkering på Högsbyvägen p g a tung trafik.) Samling inför visningen sker på grusplanen framför byggbodarna. Här finns också plats för parkering.

  För mer information, se denna inbjudan!