22 april 2013

Åter till Tingbyboplatsen. Seminarieundersökning 2012

    Under fyra veckor i september och oktober 2012 genomförde Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet en arkeologisk utgrävning i utbildningssyfte, i Tingby strax utanför Smedby väster om Kalmar. Undersökningen var en del av kursen Arkeologi III på Linnéuniversitetet, och genomfördes som ett samverkansprojekt mellan de båda parterna KLM och LNU. Ansvarig för undersökningen var Ludvig Papmehl-Dufay och Kenneth Alexandersson från KLM.


    Säger man "Tingby" och "stenåldern" ringer det nog en klocka hos många, åtminstone i Kalmartrakten. I slutet av 1980-talet genomförde Kalmar läns museum här utgrävningar av en omkring 8000 år gammal boplats från jägarstenåldern, långt före jordbrukets införande. Förutom tusentals bitar av bearbetad flinta och porfyr hittades även vad som tolkades som lämningar efter ett hus, vilket skulle vara det äldsta hus som dittills påträffats i hela Norden. Fyndet blev en stor sensation och presenterades under de följande åren i ett stort antal sammanhang såväl i Sverige som internationellt. Förutom att tusentals människor besökte utgrävningen resulterade den så småningom även i uppförandet av "Tingbyhuset" ett par stenkast från utgrävningsplatsen, en fullskalig rekonstruktion av stenåldershuset i Tingby så som man tänkte sig att det sett ut. Många är de Kalmarbor som under sin skoltid provat på stenåldersliv vid Tingbyhuset.