30 oktober 2012

Avstyckning av tomter vid Ljungbyholm

I början av oktober 2008 genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning inom fastigheterna Kölby 9:1 och Kölby 9:3. Inom ytan återfinns två sedan tidigare registrerade lämningar, en boplats (raä 286:1) och en plats med uppgift om äldre bebyggelselämning (raä 79:1).  Ladda ner rapporten