16 mars 2022

#StandWithUkraine

  Riksförbundet Sveriges Museer, i vilket Kalmar läns museum är medlem, gör ett gemensamt uttalande med de nordiska systerorganisationerna i Danmark, Finland, Island och Norge. I uttalandet fördöms den oprovocerade invasionen av Ukraina. Museiförbunden uppmanar Ryssland att respektera Haagkonventionen från 1954 som handlar om kulturarvets skydd vid väpnad konflikt och som betonar att angriparen är skyldig att skydda och försvara kulturarvet.

  Det pågående kriget i Ukraina hotar museer och kulturhistoriska platser i Ukraina. Därför har Nordiska museer startat en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseernas samarbetsråd och museer i Sverige och Norden.

  Vi sörjer de mänskliga offren och vi fruktar oreparerbara skador på kulturarvet.

  Som en påminnelse om att det bara är 80 år sedan vi här i Sverige hotades av krig och hur vi då slöt samman visar vi här några bilder från beredskapstiden.

  Hemvärnet organiserades 1940 och lockade de som lämnat värnpliktsåldern.
  Idag är hemvärnet är en del av Försvarsmaktens
  insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen.

  Civilförsvaret övar i Kalmar på 1940-talet.

  Risken för luftangrepp gjorde att Sverige behövde utöka sitt
  luftförsvar. Här ser vi en uppvisning av en 40 mm luftvärnskanon.

  Det föddes många barn under krigsåren och många av dessa
  hade fäder som låg i beredskap. Eftersom det var mycket svårt
  att få permission fick deras mödrar komma med barnen till
  någon plats där de kunde döpas av en fältpräst.

  Medvetenheten om vikten att stödja det svenska var stor
  under beredskapstiden.

  När importen var stängd till Sverige var det många som
  odlade för att få tillgång till mat. Här arbetar barn från
  Tullskolan i Kalmar i sin skolträdgård.

  På gatorna syntes det pågående kriget även om Sverige
  inte deltog. Här ser vi luftvärnsartillerister utanför Kalmar domkyrka.

  Även kvinnorna organiserade sig. En del blev luftspaningslottor
  medan andra blev förplägnadslottor och lagade mat i fält.

  Sveriges försvar förstärktes under kriget. Bland annat tillkom
  flera nya flygflottiljer. Bilden är från F12 i Kalmar.

  Vid krigets slut kom tusentals flyktingar till Sverige och börjar
  ett nytt liv. Den här båten har använts för att korsa Östersjön från Lettland.

  Foto: Kalmar läns museum

  Mer information

  Läs branschorganisationen Riksförbundet Sveriges museers uttalande om invasionen i Ukraina

  Nordiska museer startar ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv