30 oktober 2012

Bevarad kulturmiljö i Misterhults skärgård

På Älö i Oskarshamns kommun har ägarna till en av öns stora ladugårdar restaurerat taket till gödselutkastet med hjälp av bidragsmedel. Taket som hade hunnit förfalla sedan de sista korna lämnat gården restaurerades med material som till stor del kunde återvinnas på ön. Takbjälkarna har ersatts men bearbetats och fästs i stolparna på samma sätt som tidigare. Taket har idag ingen direkt funktion, eftersom ladugården inte längre rymmer kor eller andra djur. Men ladugården och taket är viktiga att vårda för att kulturmiljövärdena på Älö och i skärgården ska bevaras.   Ända fram till 1960-talet levde man på självhushåll på Älö. Så sent som på 1950-talet hade var och en av öns fyra gårdar ca tre hektar mark, några mjölkkor och en häst eller oxe. Älö har varit bebodd åtminstone sedan 1500-talet. De viktigaste näringskällorna har varit boskapsskötsel och fiske. Skogsbete, goda slåttermöjligheter och lugna innanvatten gav goda förutsättningar för detta.   Ladugården är starkt förknippad med de människor som levt och arbetat på Älö. Genom att vårda denna genuina kulturmiljö skapas en förståelse för olika levnadsförhållanden och en förankring i tiden.