30 oktober 2012

Bland stenbrott och järnframställningsplatser. Arkeologisk schaktövervakning 2010.

Under en dag i oktober 2010 genomförde Kalmar läns museum, på initiativ av exploatören Nybrogus, en schakt­övervakning i samband med en planerad vägdragning inför en utvidgning av den befintliga stentäkten i Brånahult. Den planerade vägen går intill ett flertal fornlämningar.  Läs hela rapporten