22 april 2013

Borshorva 2:30 m fl, Förlösa socken, Kalmar kommun

    Inför planerade villatomter genomförde Kalmar läns museum en särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Borshorva 2:30 i Förlösa socken, knappt 10 km norr om Kalmar. Undersökningen skedde på uppdrag av Smålandsvillan AB och Kalmar kommun. Syftet med utredningen var att fastställa om ej tidigare kända fasta fornlämningar fanns i området och om dessa därmed kunde ta skada av kommande exploatering.