28 maj 2020

Bötterumsmässan 2020 flyttas till 2021

    Bötterumsmässan 2020 flyttas på grund av Corona-läget till 2021. Men misströsta inte! En liten del av Bötterumsmässan kan komma hem till dig redan inom kort! Håll ögonen öppna för några alternativa satsningar på tema byggnadsvård, trädgård och hantverk under sommaren och hösten. Och välkommen till Bötterumsmässan lördagen 4 september 2021. Då firar mässan 5-årsjubilemum och Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund firar 150-årsjubileum!

    Bötterumsmässan är ett unikt samarbete mellan Kalmar läns museum, Långemåla hembygdsförening och Kalmar läns hembygdsförbund som möjliggörs genom medel beviljade via länsstyrelsen Kalmar län.