30 oktober 2012

Bronsålder på Torslunda sockens höglandsdel. Arkeologisk förundersökning 2011.

Med anledning av en planerad byggnation av ett kycklingstall utförde Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Torslunda 3:3. Förundersökningens syfte var i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag att fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet. Läs mer