30 oktober 2012

Byggnadshistoriska pärlor samlas i en ny bok

- Äntligen finns de i en och samma volym. Min förhoppning är att läsaren kravlöst ska kunna bläddra, njuta av bilderna och ta med sig boken när man besöker de här pärlorna av bebyggelse, säger antikvarie Richard Edlund, bildredaktör för Byggda minnen.   I en faktaspäckad, lättläst och vacker bok lyfter drygt 20 olika författare fram berättelserna bakom länets 135 byggnadsminnen. Bilderna ges stort utrymme. Boken berättar om fyrar och fiskelägen, industribyggnader och väderkvarnar, slott och kungsgårdar, 1600-talshus och gömda väggmålningar. Här finns också den gröna historien i park och trädgårdar. Kort sagt - Kalmar läns mångsidiga och skiftande historia speglad genom länets bebyggelsehistoriska pärlor. Äldst i boken är inte helt oväntat Kalmar slott, vars äldsta delar byggdes på 1100-talet, yngst är Flyttfågelmuseet i Ottenby som stod klart 1961. Byggda minnen ges ut i samarbete mellan Kalmar läns museum, länsstyrelsen i Kalmar län och Kalmar läns hembygdsförbund.  Finns att köpa hos välsorterade bokhandare samt i vår museibutik