30 oktober 2012

En damm intill Emån. Utredning och förundersökning 2010.

Vägverket planerar för en ny vägdragning förbi Målilla i Hultsfreds kommun. En  sedimentdamm planeras i området i anslutning till den nya rondell som skall byggas. Under perioden 1998-2000 gjorde Kalmar läns museum en arkeologisk utredning i två etapper varvid tre områden pekades ut som områden med stor fornlämningspotential. Läs mer