30 november 2018

En levande och attraktiv landsbygd i Kalmar län

    Hur skapar vi en levande och attraktiv landsbygd i länet? Och hur kan kulturmiljöerna och kulturarvsfrågor vara en del av det? Detta var utgångspunkten för landsbygdsdebatten som anordnades på Kalmar läns museum. Medverkande var Julius Sääf, verksamhetschef för Ölands museum Himmelsberga, och återvändare till landsbygden efter många år i Stockholm. Bor på gammal Ölandsgård. Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef på Västerviks kommun där han sett till att ett nytt Kulturmiljöprogram tas fram för hela kommunen. Privat engagerad i Smalspårsföreningen som bidrar både till vackra kulturmiljöer och tågupplevelser längs med smalspåret i Norra Kalmar län. Ulrika Söderström, doktorand vid Linnéuniversitetet på ämnet kulturarv och hållbarhet. Arkeolog på länsmuseet med stort engagemang för det lokala kulturarvets kraft. Malin Lundqvist Gunnarsson, lärare som sadlat om till fårbonde på heltid och driver välkända företaget Långasjölamm där hon bland annat bjuder in till ”öppen gård” varje vår.

    Panelen gav många olika perspektiv på landsbygsutveckling utifrån sina olika ingångar i frågan. Julius Sääf pratade bl a om begreppet hembygd och hembygdsföreningarnas möjligheter att bidra till kunskap och utveckling. Malin Lundqvist Gunnarsson betonade vikten av att hålla markerna öppna både för upplevelsen av landskapet och för den biologiska mångfalden. Daniel Niklasson menade att småorterna har sett de största förändringarna på senare år och kanske behöver extra stöttning för utveckling. Ulrika Söderström pratade bl a om hållbarhet och kulturav och menade att man måste lyssna på vad människorna på landsbygden själva lyfter fram som viktigt.

    Frågor från publiken handlade bl a om synen på unga som väljer att stanna kvar på landsbygden och att det är viktigt att inte se det som ett misslyckande. Det talades också om möjlighet att bo på landsbygden utan att ha körkort.

    Här kan du se debatten: