30 oktober 2012

En tomtning på Furö

Sommaren 1985 utfördes en arkeologisk undersökning av en tomtning, (RAÄ 4:2), på ön Furö, Döderhults socken, Småland. I samband med undersökningen påträffades fynd av bl a eldslagningsflinta, spikar och silvermynt. Mynten är daterade till slutet av 1600-talet.  Ladda ner rapporten