30 oktober 2012

Fjärrvärme på Gasterlyckan. Förundersökning 2010.

Då Kalmar Energi skulle schakta för att gräva ner fjärrvärmeledningar intill Västerlånggatan i Gamla stan, Kalmar, påträffade de en murad konstruktion. Länsstyrelsen fattade då beslut om att konstruktionen skulle dokumenteras innan den togs bort för att lämna plats för ledningen. Kalmar läns museum fick i uppdrag att dokumentera lämningarna och övervaka det fortsatta arbetet.  Läs mer