14 september 2016

Följ museets utgrävningar vid E4 Ljungby

    Under sensommaren kommer Museiarkeologi Sydost , Kalmar läns museum att göra arkeologiska förundersökningar längs E4:an vid Ljungby. Detta sker som ett led i Trafikverkets planer på att bredda E4:an i detta område. Undersökningarna kommer att utföras på 6 platser norr om Lagan.. I de följande kartbilderna kan man följa vad arkeologerna hittar på de olika platserna - i samma stund som de registrerar fynd och anläggningar.